Program

Kurs Oturumu 1 (Kasık Fıtığı Kursu)

Başkanlar : Melih Paksoy, Cengiz Aydın
14:00 - 14:20 Kasık cerrahi anatomisi | Okan Bilge
14:20 - 14:40 Lichtenstein | Hakan Kulaçoğlu
14:40 - 15:00 Yama ve sabitleme | Hakan Gök
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 15:50 TAPP teknik | Tarık Zafer Nursal
15:50 - 16:10 TEP teknik | Birol Ağca
16:10 - 16:30 Tartışma

Kurs Oturumu 2 (Ventral Fıtık Kursu)

Başkanlar : Atıl Çakmak, Erdinç Kamer
14:00 - 14:20 Yama ve sabitleme | Hakan Gök
14:20 - 14:40 Karın duvarı cerrahi anatomisi | Taylan Sezer
14:40 - 15:00 Önden katmanlarına ayırma | Tahsin Çolak
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 15:50 Arkadan katmanlarına ayırma TAR | Akın Fırat Kocaay
15:50 - 16:10 Laparoskopik IPOM | Hakan Yanar
16:10 - 16:30 Tartışma

Açılış ve Davet

17:00 - 17:30 Cerrahi: Nereden nereye... | Cavit Avcı
17:30 - 18:30 Kokteyl

Kongre Açılışı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
Ege Üniversitesi Rektörü Açılış konuşması | Necdet Budak
Türk Cerrahi Derneği Başkanı konuşması | Seher Demirer
Kongre Başkanı konuşması | Sinan Ersin
Fıtık Derneği Başkanı konuşması | Melih Paksoy

Canlı Ameliyat Yayını

Başkanlar : Zafer Malazgirt, Metin Ertem, Melih Paksoy 

Oturum 1 Kasık Fıtığı 1

Başkanlar : Metin Ertem, Ömer Alabaz 
14:00 - 14:15 Groin Pain After Surgery: Practical Guide to Management |Aali J. Sheen
14:15 - 14:30 Updates in MIS Groin Hernia Surgery | Aali J. Sheen
14:30 - 14:45 Laparoscopic (eTEP) Extraperitoneal Retrorectus Repairs | Victor Radu
14:45 - 15:00 Lichtenstein'da doğru teknik | Nuri Gönüllü
15:00 - 15:15 Yama ve sabitleme: 2019'da neredeyiz? | Hakan Gök
15:15 - 15:30 Tartışma

Kahve Arası

Oturum 2 Ventral Fıtık 1

Başkanlar : Melih Paksoy, Atıl Çakmak 
16:00 - 16:15 Komplike insizyonel fıtık onarımı öncesi hasta hazırlığı | Tarkan Ünek
16:15 - 16:30 Posterior Component Separation – TAR | Miguel Ángel García Ureña
16:30 - 16:45 Flank Hernia Repair |Miguel Ángel García Ureña
16:45 - 17:00 MIS Parastomal Hernia Repair | Filip Muysoms
17:00 - 17:15 Laparoskopik ekstraperitoneal ventral fıtık onarımları | Metin Ertem
17:15 - 17:30 Tartışma

Sözel Bildiri Oturumu 1

Başkanlar : Ahmet Türkçapar, Erkan Oymacı 
S2 Laparoskopik nüks hiatal herni cerrahisinde pnömotoraks gelişen hastada sıra dışı tedavi yöntemi 
Ozan Şen, Ahmet Gökhan Türkçapar 
S47 Bochdalek hernisine bağlı mekanik barsak obstruksiyonu
Can Uç, Sinan Ersin, Volkan Sayur
S54 Morgagni hernisi olgusuna laparoskopik yaklaşımımız
Ali Murat Pusane, Burak Güney, Bahtiyar Hami̇toğlu, Kadir Meke, Tuba Saydam, Fazıl Sağlam
S1 Bilateral inguinal herni kesesi içerisinde nadir görülen lei̇omyom nodülleri̇
Yasin Duran
S3 Prolen mesh kullanılarak yapılan i̇nguinal herni onarımları sonrası nüks oranları
Murat Kanlıöz, Uğur Ekici
S10 Laparoskopik fıtık cerrahisinde komplikasyon yönetimi
Abdullah Yıldız
S11 İnguinal hernide beslenme ve kabızlığın önemi̇ Yurdakul Deniz Fırat
S13 Fıtık kesesinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi gerekli midir?
İsmail Solak, Uğur Topal, Mustafa Gök, Muhammet Akyüz, Abdullah Bahadır Öz, Türkmen Bahadır Arıkan, Kemal Deniz, Erdoğan Mütevelli Sözüer
S14 Kayseri Şehir Hastanesinde i̇lk 7 ayda acil cerrahi gerektiren fıtık hastalarının değerlendirilmesi
Talha Sarıgöz
S17 Total Ekstraperi̇toneal (TEP) onarımda balon di̇sseksi̇yonu i̇le teleskopi̇k di̇sseksi̇yonun karşılaştırılması. Prospekti̇f randomi̇ze kontrollü çalışma
Mehmet Ali Gök, Çağrı Ti̇ryaki
S18 Boğulmuş kasık fıtıklarında laparoskopi̇k onarım i̇lk seçenek olmalı mıdır?
Tamer Akay, Murat Akıcı
S19 Çift balonlu enteroskopi tanılı Meckel divertikülit Littre fıtığına laparoskopik yaklaşım
Mirkhalig Javadov, Hikmet Fatih Ağalar
S20 İnkarsere / strangüle i̇nguinal herni ayırımında direkt grafi yeterli mi?
Değercan Yeşi̇lyurt, Semra Demirli Atıcı,Mehmet Üstün, Cem Tuğmen
S21 Direkt inguinal hernilerin Lichtenstein tekniği i̇le onarımında yamanın lateral kuyruklarının kruvaze tarzında dikilmesinin postoperati̇f erken ve geç dönem sonuçlara etkileri
Hakan Kulaçoğlu, Alparslan Şahi̇n, Engi̇n Ölçücüoğlu

Sözel Bildiri Oturumu 2

Başkanlar : Eray Kara, Mehmet Yıldırım 
S22 Boğulmuş kasık fıtığında acil operasyon gerekliliği deneyimimiz
Zeynep Betül Yıldız, Erkan Somuncu, Mehmet Celal Kızılkaya
S23 Abdominal duvar rekonstruksiyonunda hatırlanması gereken yöntem : Chevrel Tekniği
Özcan Dere, Okay Nazlı, Aykut Dadaşoğlu
S24 Laparoskopik inguinal herni ameliyatında mesh tespiti gerekli mi?
Önder Karabay
S25 İnguinal herni onarımında hangi yaklaşım?
Muhammet Fikri Kündeş
S26 İnguinal kitle ayırıcı tanısında nadir kitle: Schwannoma
Osman Bandırmalı, Hande Köksal
S28 İnkarsere ve strangüle hernilerde nötrofil/lenfosit oranı mortalite belirleyicisi midir?
Değercan Yeşilyurt, Semra Demirli Atıcı, Mehmet Üstün, Cengiz Aydın
S31 Laparoskopik transabdominal preperi̇toneal (TAPP) inguinal fıtık onarımında fıtık defekti sütür i̇le kapatılmalı mı?
Süleyman Çağlar Ertekin
S32 Laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımı: İlçe devlet hastanesi klinik sonuçları
Gürkan Değirmencioğlu
S33 İnkarsere obturator herniye bağli mekanik bağırsak obtrüksi̇yonu: İki olgunun değerlendi̇ri̇lmesi
Değercan Yeşilyurt, Mehmet Üstün, Levent Uğurlu, Avni Can Karaca, İsmail Sert, Cengiz Aydın
S34 Femoral herni; 51 vakanın derlemesi
Tuğba Balkaya, Fevzi Cengiz, Feyyaz Güngör, Erdinç Kamer, Özlem Gür, Yeliz Yilmaz, Halis Bağ, Osman Nuri Dilek
S35 Preoperati̇f CRP değerleri ile Clavi̇en-Di̇ndo sınıflaması ili̇şki̇si̇: Herni̇lerdeki tecrübemiz
Berrin Papila Kundaktepe, Şafak Coşkun, Yunus Emre Bölükoğlu
S36 Açık ve laparoskopik i̇nguinal herni girişimi sonrası derlenme ünitesindeki erken dönem postoperatif ağrı düzeylerinin karşılaştırılması
Kadriye Acar, Erdinç Kamer, Gülay Oyur Çelik, Yeliz Yılmaz Bozok
S37 Laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımında (TEP) öğrenme eğrisi
Birol Ağca, Yalın İşcan, Aziz Bora Karıp, İksan Taşdelen, Anıl Ergin, Timuçin Aydın, Mehmet Mahir Fersahoğlu, Kemal Memişoğlu

Video Bildiri Oturumu 1

Başkanlar : Ediz Altınlı, Cengiz Aydın
V14 eTEP (enhanced-view totally extraperitoneal) tekniği ile göbek ve kasık fıtığı onarımı
Hakan Gök, Metin Ertem
V6 Minimal invazif yaklaşımla Morgagni herni onarımı
Ahmet Ziya Balta, Zafer Şenol, İlker Sücüllü, Yavuz Kurt
V5 Nüks karın ön duvarı fıtığında eTEP Rives-Stoppa onarımı
Ahmet Ziya Balta, Zafer Şenol, İlker Sücüllü, Yavuz Kurt
V11 Extended-Totally Extraperitoneal Rives Stoppa (e-TEP RS) tekniği deneyimimiz
Halil Afşin Taşdelen, Banu Karapolat
V3 Açık hiatal herni cerrahisi sonrası gelişen nüks hiatal herni ve karın ön duvarı fıtığının laparoskopik onarımı
Ozan Şen, Fatih Can Karaca, Ahmet Gökhan Türkçapar
V12 Nadir görülen bir herni türü olan Grynfeltt hernisinin Laparoskopik onarımı
Nihad Nazarzade, Deniz Kütük, Can Konca, Akın Fırat Kocaay, Atıl Çakmak
V13 Organoaksi̇yel mi̇de volvulusuyla semptomi̇ze dev hi̇atal herni̇
Server Sezgin Uludağ, Güneş Oral, A. Kağan Zengin
V1 Transabdominal preperitoneal herni onarımında vicyrl ile mesh tespitinin postoperatif ağrıya etkisi
Erkan Karacan, Eyüp Murat Yılmaz
V2 Transabdominal preperitoneal direkt herni onarımlarında direkt herni defektinin sütüre edilerek kapatılmasının avantajları
Erkan Karacan, Eyüp Murat Yılmaz
V4 Laparoskopik nüks epigastrik fıtık onarımında intraperitoneal onlay mesh (IPOM) tekniğinin dual mesh yerine daha az maliyetli olan prolen mesh ile uygulanması
Ahmet Turan Durak

Sözel Bildiri Oturumu 3

Başkanlar : Mehmet Yıldırım, Erkan Oymacı 
S38 Lichtenstein tekniğinde i̇lk: Yama tespitinde tendon konjuana devamlı sütürasyon tekniği etkili mi?
Ayberk Dursun, Göksever Akpınar, Batuhan Eyduran, Eyüp Kebapçı, Cengiz Aydın
S40 Laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) fıtık onarımı: İlk deneyimlerimiz
Ismail Alper Tarım, Ayfer Kamalı Polat
S41 Laparaskopi̇k total ekstraperi̇toneal (TEP) onarımında redükte edi̇lemeyen keseler enerji̇ ci̇hazıyla li̇gate edi̇lebi̇li̇r mi̇?
Mehmet Tolga Kafadar, Mehmet Ali Gök
S42 Laparoskopik kasık fıtığı onarımlarının i̇nsi̇dental femoral fıtık saptanması ve cerrahi yönetimine etkisi
Deniz Kütük, Sefa Özyazıcı, Akın Fırat Kocaay, Burak Kutlu, Atıl Çakmak
S46 Laparoskopik i̇nguinal herni cerrahisine cerrahların güncel yaklaşımı: anket çalışması
Yeliz Yılmaz Bozok
S50 Eş zamanlı laparoskopik TEP(total ekstraperitoneal) fıtık onarımı ve laparoskopik kolesistektomi: Güvenli bir prosedür
Nihad Nazarzade, Mustafa Anıl Turhan, Can Konca, Akın Fırat Kocaay, Atıl Çakmak
S51 3-D ve düz yama ile yapılan laparoskopik TEP ameliyat sonuçlarınının karşılaştırılması
Ümi̇t Sekmen, Meli̇h Paksoy
S52 Laparoskopi̇k umbi̇li̇kal fıtık onarımında yama yeri̇ karşılaştırması; sublay ve underlay.
Ümi̇t Sekmen, Meli̇h Paksoy
S53 3D yamaların magneti̇k rezonans (MR) görüntüleme i̇le değerlendi̇ri̇lmesi
Emel Özveri, Hakan Gök, Metin Ertem
S55 İnkarsere i̇nguinal hernilerde preoperatif sistemik i̇nflamatuvar belirteçlerin bağırsak nekrozunu göstermedeki yeri
Hüseyin Kılavuz, Ümit Turan
S56 Laparoskopik inguinal herni ameliyatını yeni yapmaya başlayan cerrahların karşılaştığı zorluklar
Murathan Erkent, İbrahim Tayfun Şahiner
S57 İnkarsere inguinal hernilerde barsak nekrozunu etkiyen faktörler
Orhan Üreyen
S4 Abdomi̇nal rekonstrükti̇f aort cerrahi̇si̇ sonrasi geli̇şen i̇nsi̇zyonel herni̇lerde ri̇sk faktörleri̇
Volkan Sayur, Sinan Ersin

Sözel Bildiri Oturumu 4

Başkanlar : Tarık Zafer Nursal, Ahmet Ziya Balta 
S5 İnsizyonel herni riski belirlemede matriks metalloproteinazların rolü
Rasime Sevgi Cenan
S6 Laparoskopik insizyonel herni onarımında 65 vakalık deneyimlerimiz
Erkan Karacan, Murat Demir, Eyüp Murat Yılmaz
S7 Büyük kesi fıtıklarında anterior component seperasyonu sonrası onlay onarım sonuçları
Salih Tosun
S8 Acil cerrahide kesi fıtıkları
Salih Tosun, Tunç Eren, Mehmet Acar, M. Ali Aydemir, Özgür Eki̇nci̇, Orhan Alimoğlu
S9 Roboti̇k eş zamanlı umbli̇kal herni̇ ve rektus di̇astazı onarımı
Ersan Eroğlu, Ediz Altınlı
S12 İnsizyonel hernilerde kas arkası yamalı onarım tekniği sonuçlarımız
Ramazan Sarı, Murat Kuş
S15 İnkarsere ve strangüle abdominal hernilerde polipropilen yama kullanımı güvenli mi?
Ayberk Dursun, Mehmet Üstün, Batuhan Eyduran, Buğra Sağlam, Cem Tuğmen, Cengiz Aydin
S16 Tek trokar kullanılarak yapılan laparoskopik primer umbilikal fıtık onarımı (lap-dikiş tekniği) uygulanabilir bir yöntem midir?
Süleyman Çağlar Ertekin
S27 Laparoskopik kompleks abdominal herni onarımı sonrası gelişen seroma önlenebilir mi ?
Murat Baki Yıldırım, İbrahim Tayfun Şahiner
S29 Karın orta hat kesilerinde i̇nsizyonel herni oluşumuna etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Sedat Tan, Orhan Üreyen, Murat Koç, Orkun Subaşı, Erkan Oymacı, Enver İlhan, Mehmet Yıldırım
S30 İnsizyonel herni gelişimi azaltılabilir mi? small bite tekniği değerlendirilmesi
Sedat TAN
S39 Nadir görülen bir ventral herni türü: Spiegel hernileri.
Feyyaz Güngör, Erdinç Kamer, Özlem Gür, Fevzi Cengiz, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı
S43 Transversus Abdominis Release (TAR) tekniği i̇le posterior kompartmanlarına ayırma ameliyatı deneyimimiz
Halil Afşin Taşdelen

Video Bildiri Oturumu 2

Başkanlar : Tarkan Ünek, Turan Acar 
V7 İnkarsere kasık fıtıklarında laparoskopik TAPP uygulamamız
Abdullah Yıldız, Hüseyin Kerem Tolan
V8 Robotik kasık fıtığı operasyonu nasıl yapılıyor?
Hikmet Fatih Ağalar, Mirkhalig Javadov
V9 Eş zamanlı robotik iki taraflı transabdominal preperitoneal kasık fıtığı onarımı ve kolesistektomi deneyimimiz
Ahmet Bülent Doğrul, Nezih Akkapulu, Efe Sinan Yazıcı
V10 Robotik radikal prostatektomi ile eş zamanlı uygulanan robotik iki taraflı kasık fıtığı onarımı
Nezih Akkapulu, Ahmet Güdeloğlu, Ahmet Bülent Doğrul, Mustafa Sertaç Yazıcı
S44 Anterior katmanlara ayirma tekni̇ği i̇le insizyonel herni tamiri: tek merkez deneyimi
Haldun Kar, Halis Bağ, Erdinç Kamer, Necat Cin, Mustafa Peşkersoy
S45 İnsizyonel herni onarımında operasyon tekniğinin nükse etkisi
Yunus Sür, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinç Kamer, Kemal Atahan, Hüdai Genç, Mehmet Hacıyanlı
S48 Greftli insizyonel herni onarımına bağlı seromanın nadir bir formuna yaklaşım: Kistik seroma eksizyonu
Deniz Kütük, Can Konca, Kerem Özgü, Akın Fırat Kocaay, Atıl Çakmak
S49 Eş zamanlı pannikulektomi, ventral herni onarımında i̇yi bir seçenektir
Hami̇t Koç, Can Konca, Burak Kutlu , Akın Fırat Kocaay, Atıl Çakmak
S58 Postoperatif hernilerde vücut kitle indeksinin nüks gelişimine etkisi
Hüseyin Fenerci̇oğlu, Orhan Üreyen, Demet Alay, Mehmet Tahsin Tekeli̇, Murat Uz, İlhan Dursun, Enver İlhan

Oturum 3 Ventral Fıtık 2

Başkanlar : Zafer Malazgirt, Tahsin Çolak
09:00 - 09:15 Prevention of Incisional Hernia | Miguel Ángel García Ureña
09:15 - 09:30 Role of Robotic Surgery Platforms in Hernia Surgery | Filip Muysoms
09:30 - 09:45 Management of Sportsman's hernia | Aali J. Sheen
09:45 - 10:00 Recurrence after AWR | Victor Radu
10:00 - 10:15 Ventral fıtıkların laparoskopik onarımında neredeyiz? | Melih Paksoy
10:15 - 10:30 Tartışma

Kahve Arası

Oturum 4 Kasık Fıtığı 2

Başkanlar : Aydın Alper, Tarık Zafer Nursal  
11:00 - 11:15 Asemptomatik kasık fıtıklarına yaklaşım | Taylan Sezer
11:15 - 11:30 Nüks kasık fıtıklarına (Geçirilmiş anterior + posterior) yaklaşım | Hakan Kulaçoğlu
11:30 - 11:45 TAPP’da güncel durum | Levent Avtan
11:45 - 12:00 TEP’de güncel durum | Akın Fırat Kocaay
12:00 - 12:15 Cerrahi asistanının fıtık eğitimi. Mentorluk | Seher Demirer
12:15 - 12:30 Tartışma

Oturum 5 Ventral Fıtık 3

Başkanlar : Nuri Gönüllü, Özgür Fırat 
13:30 - 13:45 Karın kapama teknikleri | Atıl Çakmak
13:45 - 14:00 Dev ventral fıtıklarda teknik seçimi | Zafer Malazgirt
14:00 - 14:15 Anterior katmanlarına ayırma | Tahsin Çolak
14:15 - 14:30 Rektus diastazı ve göbek fıtığı: Ne yapalım? | Orçun Yalav
14:30 - 14:45 Fıtık cerrahisi ile eş zamanlı girişimler | Özgen Işık
14:45 - 15:00 Tartışma

Kahve Arası

Oturum 6 Fıtıkta Özel Durumlar 

Başkanlar : Ahmet Türkçapar, Erdinç Kamer 
15:30 - 15:45 Doğurganlık çağındaki kadında fıtık onarımı | Ediz Altınlı
15:45 - 16:00 Morbid obezitede fıtığa yaklaşım | Ahmet Ziya Balta
16:00 - 16:15 Asitli hastalarda fıtık onarımı | Şenol Carıllı
16:15 - 16:30 Perineal fıtık | Eray Kara
16:30 - 16:45 Enfekte yama ile mücadele | Özgür Fırat
16:45 - 17:00 Tartışma

Kapanış

08:30 - 09:00

Oturum 7

Başkanlar : Atıl Çakmak 
08:30 - 09:00 Fıtık cerrahisinde antibiyotik kullanımı | Hakan Gök