Program

Kadavra Kursu

Kurslar (Kasık, Ventral)


Açılış Kokteyli

Kongre Açılışı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
Türk Cerrahi Derneği Başkanı konuşması (Seher Demirer) 
Kongre Başkanı konuşması (Sinan Ersin) 
Fıtık Derneği Başkanı konuşması (Melih Paksoy)

Canlı Ameliyat Yayını

Başkanlar 

Oturum 1 Kasık Fıtığı 1

Başkanlar 
14:00 - 14:15 Groin Pain After Surgery: Practical Guide to Management (Giampiero Campanelli)
14:15 - 14:30 Updates in MIS Groin Hernia Surgery (Aali J. Sheen)
14:30 - 14:45 Lichtenstein'da doğru teknik (Aali J. Sheen)
14:45 - 15:00 Management of Sportsman's hernia 
15:00 - 15:15 Asemptomatik kasık fıtıklarına yaklaşım 
15:15 - 15:30 Tartışma

Kahve Arası

Oturum 2 Ventral Fıtık 1

Başkanlar 
16:00 - 16:15 Komplike insizyonel fıtık onarımı öncesi hasta hazırlığı 
16:15 - 16:30 Posterior Component Separation – TAR (Miguel Ángel García Ureña)
16:30 - 16:45 Flank Hernia Repair (Giampiero Campanelli)
16:45 - 17:00 MIS Parastomal Hernia Repair (Filip Muysoms)
17:00 - 17:15 Laparoskopik ekstraperitoneal ventral fıtık onarımları 
17:15 - 17:30 Tartışma

Sözel Bildiri Oturumu 1

Başkanlar 

Video Bildiri Oturumu 1

Sözel Bildiri Oturumu 2

Başkanlar 

Video Bildiri Oturumu 2

Başkanlar 

Oturum 3 Ventral Fıtık 2

Başkanlar 
09:00 - 09:15 Prevention of Incisional Hernia (Miguel Ángel García Ureña)
09:15 - 09:30 Role of Robotic Surgery Platforms in Hernia Surgery (Filip Muysoms)
09:30 - 09:45 Laparoscopic (eTEP) Extraperitoneal Retrorectus Repairs (Victor Radu)
09:45 - 10:00 Recurrence after AWR (Victor Radu)
10:00 - 10:15 Ventral fıtıkların laparoskopik onarımında neredeyiz? 
10:15 - 10:30 Tartışma

Kahve Arası

Oturum 4 Kasık Fıtığı 2

Başkanlar 
11:00 - 11:15 Yama ve sabitleme: 2019'da neredeyiz? 
11:15 - 11:30 Nüks kasık fıtıklarına (Geçirilmiş anterior + posterior) yaklaşım 
11:30 - 11:45 TAPP’da güncel durum 
11:45 - 12:00 TEP’de güncel durum 
12:00 - 12:15 Cerrahi asistanının fıtık eğitimi. Mentorluk 
12:15 - 12:30 Tartışma

Oturum 5 Ventral Fıtık 3

Başkanlar 
13:30 - 13:45 Karın kapama teknikleri 
13:45 - 14:00 Dev ventral fıtıklarda teknik seçimi 
14:00 - 14:15 Anterior katmanlarına ayırma 
14:15 - 14:30 Rektus diastazı ve göbek fıtığı: Ne yapalım?
14:30 - 14:45 Fıtık cerrahisi ile eş zamanlı girişimler 
14:45 - 15:00 Tartışma

Kahve Arası

Oturum 6 Fıtıkta Özel Durumlar 

Başkanlar 
15:30 - 15:45 Doğurganlık çağındaki kadında fıtık onarımı 
15:45 - 16:00 Morbid obezitede fıtığa yaklaşım 
16:00 - 16:15 Asitli hastalarda fıtık onarımı 
16:15 - 16:30 Perineal fıtık 
16:30 - 16:45 Enfekte yama ile mücadele 
16:45 - 17:00 Tartışma

Kapanış

Oturum 7

Başkanlar 
08:30 - 09:00 Fıtık cerrahisinde akıllı ilaç kullanımı 

Sosyal Program

ANA KONULAR

 

Anterior ve Posterior (TAR) katmanlarına ayırma

eTEP ventral fıtık cerrahisi

Laparoskopik fıtık cerrahisi

Robotik fıtık cerrahisi

Küçük asemptomatik fıtıklara yaklaşım

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası kronik ağrı

Atipik fıtıklar. Flank, Lomber, Parastomal, Perineal

Kompleks fıtık sonrası nüks

Acil fıtıklara yaklaşım

Doğurgan kadında fıtık onarımı

Morbid obezitede fıtığa yaklaşım

Fıtık cerrahisi ile eş zamanlı girişimler

Cerrahi asistanının fıtık eğitimi. Mentorluk